handle (1)pide Viidale osutav viit, s.t. muutuja, mis sisaldab teise muutuja aadressi, mis omakorda sisaldab soovitud objekti aadresssi. Mõnedes opsüsteemides osutab pide mälus kindlaksmääratud kohta salvestatud viidale, kusjuures too viit viitab liikuvale plokile. Kui programmid käivituvad pidemest iga kord, kui nad pöörduvad ploki poole, võib opsüsteem teostada mäluhaldustoiminguid nagu näit. prügikogumist ilma programmide tööd mõjutamata