text basedtekstipõhine Termin "tekstipõhine" e. "tähemärgipõhine" tähendab, et tegemist on ainult tähemärkidega, mitte graafikaga. Saab aga kujundada ka spetsiaalsetest märkidest moodustatud lihtsamaid diagramme ja illustratsioone.

Tekstipõhised ekraanid kuvavad teatud kindlat arvu tähemärke mahutavaid ridu ja veerge (harilikult 25 kuni 50 rida, igas reas 80 või enam märki). Graafikapõhistel ekraanidel on pikslitest moodustatud maatriks ning iga piksel on eraldi adresseeritav. Iga tähemärk moodustatakse sel juhul tervest hulgast pikslitest. Tänapäeval on kõigil laua- ja sülearvutitel graafikapõhised kuvarid, kuid DOS’i programmidega ühildumise tagamiseks on neil olemas ka tekstirežiim.

Tekstipõhised dokumendid e. tekst-dokumendid, näit. programmide lähtekoodid, pakkfailid ning HTML ja XML dokumendid on inimesele loetavad. Et teada saada, kas dokument on tekstipõhine, tuleb see avada mingi tekstiredaktoriga, näit. Notepad’iga. Kui tähed on loetavad, siis järelikult on dokument tekstipõhine. Masinakeelsed failid ja peaaegu kõik andmefailid sisaldavad binaarkoode ja tekstiredaktoriga neid lugeda ei saa. Neid saab lugeda ainult sellesama rakendusega, millega nad on loodud