NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplex)Digiheli vorming, mida kasutatavad maapealsed televisioonisaatjad analoogtelevisiooni stereoheli kiireks kodeerimiseks. Analoogheliga võrreldes seisneb digiheli kasutamise eelis selles, et ka nõrga signaali puhul on heli kvaliteet hea (puuduvad "sahinad"). Kodeerimissüsteem peab aga kiire olema selleks, et televiisoris kõneleja suuliigutused ja heli oleksid omavahel sünkroonsed (aeglasema kodeerimissüsteemi puhul jääks heli pildist maha). Heli kiireks kodeerimiseks kasutab NICAM suhteliselt madalat diskreetimissagedust 32 kHz, mistõttu maksimaalne helisagedus on 15 kHz. See on küll väiksem kui teistel digivormingutel, näit. CD või MPEG, kuid enamiku inimeste kõrvakuulmisele piisav sagedus. Ülekande bitikiirus on 704 kbit/s

Et NICAM-stereot saaks kuulata, peab televiisoris või videomakis olema sisseehitatud NICAM-dekooder