voice networkkõnevõrk Sidevõrk, kus toimub kõnede ülekanne

Vt. ka data network