companding (2)



kompressimine Digitaalsignaalide ülekandel impulss-koodmodulatsiooni juures kasutatav signaali dünaamilise diapasooni kokkusurumise meetod. Vähendab digitaalsete kõnediskreetide esitamiseks vajalikku bittide arvu kõne valjemate osade puhul.

Termin "companding" on tuletatud sõnadest "compression" (kokkusurumine) ja "expanding" (väljavenitamine, paisutamine)