DDL (Description Definition Language)kirjeldusemäärangute keel MPEG-7 puhul väljendatakse metaandmeid XML-keeles ning andmestruktuuride defineerimiseks kasutatakse W3C XML skeemikeelt. On defineeritud suur tüübiteek, kus on kirjeldatud palju erinevaid multimeediumdokumendi aspekte alustades madaltaseme omadustest (värvid, liikumine jne) kuni kõrgtaseme RDF-sarnaste kirjeldusteni.

Selleks on defineeritud binaarkodeerimise vorming, mis mõnevõrra sarnaneb ASN-1’le. XML’i on lihtne kodeerida, muuta andmevooks ja filtreerida. XML-kirjeldusi võib saata tervikuna ühekorraga või sünkroniseeritult audio-video vooga (MPEG-2 või MPEG-4).

Kodeki genereerimine toimub dünaamiliselt XML skeeme kasutades. Tihendussuhted näitavad, et elemente on võimalik esitada keskmiselt mõne bitiga (mõnikord isegi vähem kui ühe bitiga) ning väärtuste kodeerimiseks kasutatakse spetsiifilisi andmetüübikodeeringuid