16-bit operating system16-bitine opsüsteem Opsüsteem, mis töötleb andmeid 2 baidi ehk 16 biti kaupa korraga. Arvud, mis on suuremad kui 215 ehk 32767, tuleb enne töötlemist jagada kaheks osaks ja kumbagi osa tuleb töödelda eraldi. Programmid tuleb jaotada osadeks, mille suurus ei ületa 64 KB (216 = 65536 baiti). 16-bitine opsüsteem on näit. Windows 3.1

Vt. ka 32-bit operating system