32-bit operating system32-bitine opsüsteem Opsüsteem, mis töötleb informatsiooni 4 baidi (4x8=32 biti) kaupa. Niiöelda "ühes tükis" on võimalik töödelda arve, mis ei ületa 231 = 2147483647, suuremad arvud tuleb jagada osadeks ja iga osa töödelda eraldi. Programmide suurus võib olla kuni 2 GB.

Esimesed 32-bitised Windows’i versioonid olid Windows 95 ja Windows NT ning kõik uuemad versioonid on samuti 32-bitised. 64-bitine Windows XP Professional x64 Edition tuli müügile 2005.a. aprillis, kuid juba augustis 2004 tuli teade, et on loodud esimene viirus spetsiaalselt sellele opsüsteemile