co-operative multitaskingkooperatiivne multitegumtöötlus Multitegumtöötluse vorm, kus tegumid annavad juhtimise vabatahtlikult üle teistele tegumitele programmiga määratud punktides iga tegumi sees. Sellised opsüsteemid nagu Microsoft Windows enne Windows 95 ja Mac OS enne OS X kasutasid seda lähenemist mitme programmi samaaegseks täitmiseks. Tänapäeval seda meetodit enam eriti ei kasutata, kuid näit. RISC OS kasutab seda tänini. Kooperatiivset multitöötlust nimetatakse ka mittetõrjuvaks multitöötluseks.

Vt. ka pre-emptive multitasking