cell relayrakuretranslaator Telekommunikatsioonis nimetatakse rakuretranslaatoriks statistilise multipleksimisega liideseprotokolli pakettkommutatsiooniga võrkudele, kus andmete ülekandeks kasutatakse fikseeritud suurusega pakette e. rakke (ingl. k. cell). Muutuva suurusega kasutajapaketid paigutatakse nende rakkude sisse ja lisatakse adresseerimis- ja verifitseerimisinfo. Rakuretranslaatorites on andmete ülekandekiirused 56 kbit/s kuni 1,544 Mbit/s, s.t. tegemist on DS1 signaali andmekiirustega. Rakutretranslaatori protokollides puuduvad vooreguleerimise ja veakorrektsiooni funktsioonid, need protokollid on informatsiooni sisust sõltumatud ning vastavad OSI mudelis ainult 1. ja 2. kihile.

Rakuretranslaatoris rakendatakse sedasama kiiret pakett-tehnoloogiat, mis on kasutusel kanalikommutatsiooniga B-ISDN digivõrkudes ja viimast toetavas ATM-tehnoloogias ning ühenduseta SMDS-tehnoloogias.

Rakuretranslaatorit kasutatakse eelkõige ajatundliku liikluse, näit. kõne ja video ülekandeks

Vt. ka Frame Relay