MDX (MultiDimensional EXpressions)Mitmemõõtmeline päringukeel, mis kasutab SQL’ile sarnast süntaksit, kuid kui viimast kasutatakse päringute tegemiseks relatsioonandmebaasides, siis MDX’i kasutatakse päringute tegemiseks mitmemõõtmelistes OLAP-andmebaasides