PSK (PreShared Keys)eelsisestatud võtmed, eelvõtmed Salajaste paroolide või krüpteerimisvõtmete kasutamine selliselt, et mõlemad osapooled sisestavad need enne sõnumivahetuse algust. Eelvõtmed sisestatakse klientidesse ja serveritesse (autentimisserverid, pääsupunktid jne) klaviatuurilt või flopiketta, laserketta või kiipkaardi abil. See on üks kahest IEEE 802.11i standardile vastavast meetodist mobiilseadmete ja serverite (pääsupunktide) vahelise suhtluse krüpteerimiseks.

802.11i eelvõtmete ja WEP’i salajaste võtmete vahel on see põhimõtteline erinevus, et eelvõtmeid ei kasutata otseselt krüpteerimiseks, vaid nende abil genereeritakse igale mobiilseadmele oma unikaalne võti. Tegelikud krüpteerimisvõtmed võivad sageli muutuda ning neid nimetatakse seetõttu ajutisteks võtmeteks

Vt. ka server-based keys