BPDU (Bridge Protocol Data Unit)sillaprotokolli andmeüksus Täispuuprotokolli sõnumiüksus, mis kirjeldab kommutaatori pordi atribuute nagu MAC-aadress, prioriteetsus ja lingi maksumus. Sillaprotokolli andmeüksused võimaldavad täispuuprotokollis osalevatel kommutaatoritel koguda üksteise kohta informatsiooni