Web TVveebiteler Üldnimetus teleriboksidele ja teleritesse sisseehitatud plokkidele, mis võimaldavad vaadata veebisisu teleriekraanil. Harilikult kuvab veebiteler vähem piksleid tolli kohta kui arvutimonitor (omab väiksemat lahutusvõimet)

Veebiteleri kohta kasutatakse ka nimetusi Net TV, Internet TV, Web-over Television Services, WEB Enhanced TV, TeleWebbing, TV-based Web Browsing, TV Internet System, Web Over TV, TV Internet Access Device, Phone-Based Web Boxes, TV-based Internet, WebTV Device, Hybrid WebTV Device

Vt. ka WebTV