UPnP (Universal Plug and Play)universaalne isehäälestumine Võrguseadmete tarkvaralise konfigureerimise protokoll organisatsioonilt UPnP Forum aastast 1999. UPnP laiendab personaalarvutite välisseadmete installeerimist lihtsustavat Plug and Play kontseptsiooni koduvõrkudele. Näiteks kui lairibaruuter toetab UPnP protokolli, siis VoIP-teenust installeeriv tarkvara saab automaatselt aktiveerida pordisiirde samale arvutile