CDR (Common Data Rate)ühtne andmekiirus Digitelevisiooni süsteemides 480i ja 576i kasutatav standardne diskreetimissagedus 13,5 MHz