MRTG (Multi Router Traffic Grapher)ruuteriliikluse monitor Vahend ruutereid läbiva võrguliikluse seireks. Harilikult kogub see SNMP protokolli kasutades andmeid võrguliikluse kohta, värskendab perioodiliselt (vaikeseadena iga 5 min järel) statistikat, ehitab selle alusel graafikuid ja paigutab tulemused HTML lehele.

MRTG autorid Tobias Oetiker ja Dave Rand on selle kirjutanud Perlis ning see on saadaval vabavarana GNU GPL litsentsi alusel opsüsteemidele UNIX/Linux, Windows ja NetWare aadressil http://oss.oetiker.ch