AJAX (Asynchronous JavaScript And XML)asünkroonne JavaScript ja XML Lühend AJAX võeti kasutusele 2005.a. ja sellega tähistatakse selliste interaktiivsete veebirakenduste loomise meetodit, kus toimub jooksev kulissidetagune andmevahetus brauseri ja veebiserveri vahel, nii et kasutaja iga liigutuse peale pole vaja kogu veebilehte uuesti alla laadida. Märgistuskeelena kasutatakse XHTML’i ja veebilehe väljanägemist kirjeldatakse kaskaadlaadistike (CSS) abil. Interaktiivsuse tagamiseks kasutatakse kliendipoolset skriptimist (peamiselt ECMAScript’i realisatsioone JavaScript või JScript) ja dokumendiobjektide mudelit. Asünkroonseks andmevahetuseks serveriga kasutatakse objekti XMLHttpRequest, vahel ka objekti IFrame.

Nagu DHTML, LAMP ja SPA, ei ole ka AJAX mitte omaette tehnoloogia, vaid kujutab endast mitme tehnoloogia kombinatsiooni