client-side scriptingkliendipoolne skriptimine Selliste skriptikeelsete pisiprogrammide kirjutamine, mida täidetakse klientprogrammis (veebibrauseris ) ilma serveri poole pöördumata. Näit. veebivormi valideerimiseks on parem kasutada kliendipoolset skriptimist, sest selline valideerimine töötab kiiremini ning ei koorma asjatult serverit ja sideliine. Kliendiskriptid võivad olla sisse kirjutatud otse HTML dokumentidesse või paikneda serveris omaette failidena. Viimasel juhul näidatakse HTML’is ära, milline skriptifail tuleb koos veebilehega alla laadida. Kliendipoolseks skriptimiseks peab kasutama selliseid skriptikeeli (näit. JavaScript), mida suudab interpreteerida võimalikult suur hulk parajasti kasutusel olevaid brausereid. Kuna erinemvad brauserid võivad interpreteerida skripte mõnevõrra erinevalt, siis tuleb skriptide toimimist kontrollida võimalikult paljudes brauserites.

Kliendiskriptide lähtekoodi saab igaüks vaadata ja soovi korral kasutada oma veebilehtedel. Kui autor tahab oma koodi tingimata privaatsena hoida, tuleks kasutada serveripoolset skriptimist.