yEncUuem meetod binaarandmete teisendamiseks tekstiks ja vastupidi, mis võimaldab edastada programme, pilte jms üle ainult teksti edastamiseks ette nähtud sidekanalite ja protokollide (e-post, Usenet). yEnc on ökonoomsem kui uuencode ja Base64, sest siin on tavalise 7-bitise ASCII koodi asemel kasutusel 8-bitine Extended ASCII. Kui varasemate meetodite puhul kulub iga 3 andmebaidi edastamiseks 4 ASCII märki, mis suurendab failimahtu ca 30% võrra, siis yEnc puhul on iga andmebaidi edastamiseks vaja ainult üht Extended ASCII märki, mistõttu failimaht suureneb kodeerimisel ainult 1-2% võrra. Üheks yEnc eeliseks on ka see, et siin lisatakse failile CRC kontrollsumma, mis võimaldab vastuvõtupoolel kontrollida faili terviklust

Enamik meilikliente ja uudiselugejaid toetab yEnc kodeeringud, erandiks on MS Outlook Express. See tähendab, et kuna Usenet’is on praegu piltide kodeerimiseks kasutusel valdavalt yEnc ja MS Outlook’i uudiselugejaks on Outlook Express, siis Outlook’i kasutajad neid pilte vaadata ei saa.