NGN (Next Generation Networking)uue põlvkonna võrguarhitektuur Katustermin IP protokollil põhinevatele pakettkommutatsiooniga võrkudele, kus toimub samaaegselt kõne- ja andmeside ning vajadusel ka videoside. Pakettide marsruutimiseks kasutatakse NGN-võrkudes MPLS protokolli ja signaliseerimisprotokoll on üle võetud ITU-T standardist H.323.

NGN-võrkude põhimõtteks on eraldada teineteisest võrgu transpordiosa ja seda kasutavad teenused, nii et teenusepakkujatel ei oleks enam vaja kohandada oma tooteid konkreetse võrgu transpordikihi iseärasustele ja et oleks tagatud üldine liikuvus (teenuse jätkuv kättesaadavus kasutaja üleminekul ühest võrgust teise)