Microsoft Robotics StudioWindows’i-põhine keskkond robotite juhtimiseks ja simuleerimieks. Võimaldab robotitega suhelda üle veebipõhiste või Windows’i-põhiste liideste. Programmikeeltena saab kasutada visuaalprogrmmeerimiskeeli Visual C# ja Visual Basic.NET, aga ka JScript’i ja Microsoft IronPython’it, samuti kolmandate firmade loodud programmikeeli, kui need sobivad selle keskkonna teenustepõhisele arhitektuurile