residential gatewaykodulüüs Üldnimetus mitmesuguste kodukasutuses olevate ruuterite ja modemite kohta, mille kaudu koduvõrk on saab ühendust Internetiga. Termin võeti omal ajal kasutusele selleks, et eristada lihtsaid ja odavaid laiatarbelüüse ettevõtete ja organisatsioonide kohtvõrkudele mõeldud lüüsidest. Kuna nüüdseks on ka laiatarbelüüsidesse sisse ehitatud enamus profilüüside funktsioonidest, siis on see erinevus oluliselt kahanenud.

Kodulüüsideks on nimetatud kaablimodemeid, ADSL modemeid, ruutereid ja traadita ruutereid, kommutaatoreid, traadita pääsupunkte ja analoogtelefoniadaptereid