VOB (Video OBbjects)DVD voogvideo failivorming, mis sisaldab MPEG videot ning AC-3 või muid audioandmeid. Mitmekeelsed audiovood on kokku multipleksitud. VOB failide failinimede alguses on alati lühed VTS (Video Title Set) ning edasi tulevad pealkirja ja sektsiooni numbrid (näit. VTS_01_2.VOB). Esimene fail VIDEO_TS.VOB sisaldab tavaliselt menüüsid ja treilereid. IFO failid sisaldavad sisu atribuute ja suvandeid (laiuse ja kõrguse suhe, subtiitrid, keeled jne) ning BUP failid kujutavad endast IFO failide varundeid.

VOB failide mahamängimiseks sobivad:

  • Macintosh - MPlayer, VLC media player, vahel ka DVD Player
  • Windows - Media Player Classic, VLC media player, enamik DirecShow spetsifikatsioonile vastavaid pleiereid, Nero ShowTime
  • Linux - Xine, MPlayer, VLC media player