OGM (OGg Media)Voogvideo konteinervorming (sisaldab pilti, heli ja subtiitreid), mille võimalused on mõnevõrra laiemad kui tavalisel AVI vormingul, näit. on võimalik kasutada mitut subtiitririba ning mitmes erinevas vormingus audioribasid (MP3, AC-3, AAC, Vorbis, LPCM). Enamasti on sisaldavad OGM failid MPEG-4 ASP pilti ja AC-3 heli