hackhäkk Programmi lähtekood, mis enamasti kujutab endast olemasoleva tarkvara juures avastatud probleemi kiiret lahendust või on mõeldud tarkvara parendamiseks. Klassikalisi häkke kirjutatakse enamasti madalkeeltes, kuid nõnda on hakatud nimetama ka skriptikeeltes kirjutatud koodi.

Laiemas mõttes nimetatakse häkiks koodi või meetodit, mille abil saab arvuti, mängukonsooli, mobiiltelefoni, teleriboksi, SatTV vastuvõtja, digikaamera või muu seadme panna tegema midagi, mis pole tootja poolt ette nähtud.

Algselt tähendas sõna hack kiirelt tehtud tööd, mis tagab vajaliku tulemuse, kuid ei tee seda parimal viisil, näit. hack writer ehk leheneeger