communication IDsideident Pakettkommutatsiooniga võrkudes sidevoo ident, mis koosneb neljast korteežist - lähtepunkti IP aadress, sihtpunkti IP aadress, lähtepordi number ja sihtpordi number