DVI (Digital Visual Interface)digitaalvideoliides DDWG (Digital Display Working Group’i) poolt 1999.a. kinnitatud liides digitaalkuvasüsteemide kokkuühendamiseks. DVI kasutab TMDS signaali.

DDWG loodi eesmärgiga välja töötada universaalne standardliides lamekuvarite ühendamisks arvutiga. DVI liidest kasutatakse ka digiprojektorite, plasmakuvarite, digiteleviisorite ja teleribokside juures. DVI juurde kuulub lairiba-digisisukaitse HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), mis kujutab endast krüpteerimismeetodit autoriõigusega kaitstud materjalide kaitsmiseks.

Kuna väga paljudel arvutitel on analoog-kuvaadapterid, siis varustatakse lamekuvarid nii analoog- kui digisisenditega. Selleks valmistatakse DVI pistikupesad sellistena, et ühte ja samasse pessa saab ühendada nii analoogsignaali kui digisignaali kandvaid pistikuid. DVI-I (I - Integrated) pessa saab ühendada nii DVD-A pistiku, mis kannab VGA kuvaadapterist tulevat analoogsignaali kui ka DVD-D pistiku, mis kannab DVI-põhisest adapterist tulevat digisignaali