HDMI (High-Definition Multimedia Interface)



kõrglahutusega multimeediumiliides Digitaalliides audio- ja videosignaalide edastamiseks, mis on mõeldud universaalseks liideseks suvaliste laiatarbe-digiseadmete vahel alates teleriboksidest ja lõpetades digiteleritega . Kui see liidesestandard lõplikult heaks kiidetakse, saab sellest universaalne kaabelühendus audio ja video tarvis, mis asendab kõiki seni koduelektroonika juures kasutusel olevaid eri tüüpi kaableid. Vahekaablit kasutades toetab HDMI ka DVI videoliidest. HDMI kasutab väikest pistikut ja toetab nii kõiki digitaalseid lahutusi kui ka mitme kanaliga audiot.

HDMI pistik

HDMI väljatöötamist koordineerib HDMI Töögrupp, kuhu kuuluvad Sony, Hitachi, Matsushita, Silicon Image, Thomson, Philips ja Toshiba