H.225ITU standardprotokoll signaliseerimise juhtimiseks H.323 audio- ja videokeskkonnas. H.225 kasutab standardiga H.245 defineeritud sõnumeid kutsungite edastamiseks üle RAS-kanali