XSL-FO (XSL Formatting Objects)XSL vormindusobjektid XSL-FO on XML sõnastik dokumentide vormindamiseks. Kuna see on osa XSL’ist, siis on loomulik luua XSL-FO dokumente XML-dokumentide teisendamise teel XSLT abil. Kuigi XSL’i ja CSS’i aluspõhimõtted on üpris erinevad, on kavas ühtlustada vormindusmudel XSL-FO ja CSS vahel nii, et vormindusmootorid saaksid põhineda ühel ja samal koodil, mõlemat keelt saaks kasutada samade tulemuste saamiseks ja vormindatud tulemused näeksid välja täpselt ühesugused