OFDM (Orthogonal FDM)ortogonaal-FDM Euroopas, Jaapanis ja Austraalias kasutatav digitaaltelevisiooni modulatsioonimeetod. 1990-ndate algul propageeriti seda esialgu 5 GHz juures töötava raadio-kohtvõrgu (WLAN) tehnoloogiana. OFDM’i spektrilaotusmeetod jaotab edastatavad andmed üle paljude kandevsageduste, mis erinevad üksteisest täpsete sageduste võrra. Selline eraldamine annabki meetodile "ortogonaalsuse", mis takistab demodulaatoritel "näha" teisi sagedusi peale enda omade. Kodeeritud OFDM (COFDM) puhul on OFDM-meetodile lisatud ka ennetav veaparandus

OFDM’i kasutatakse näit. DVB-T, 802.11a ja HiperLan/2 juures ning koos koodijaotusmultipleksimisega saab see ilmselt aluseks ka Jaapani firma NTT DoCoMo eestvedamisel arendatavale 4G mobiilsidele