object technologyobjekt-tehnoloogia Objektide kasutamine rakenduste ehitusplokkidena. Objektid kujutavad endast objektorienteeritud programmikeeltes kirjutatud üksteisest sõltumatuid programmimooduleid. Nagu riistvara projekteerimisel sobitatakse kokku mitmesuguseid mooduleid, nii projekteeritakse ka tarkvarakomponente selliselt, et need suudaksid koos töötada käitusajal , ilma et neid oleks eelnevalt vaja linkida või rühmana kompileerida.

Objektide kasutamise ülim eesmärk on see, et need oleksid täielikult sõltumatud sellest, millises programmikeeles nad on kirjutatud või millisel arvutil nad töötavad. Neid projekteeritakse koos töötama rangelt sõnumiedastuse teel. CORBA ja SOAP on sellele ideaalile kõige lähemal, sellal kui COM ja JavaBeans on rohkem sõltuvad platvormist ja keelest