convolutional codekonvolutsioonkood Kanalikommutatsiooniga sidevõrkudes kasutatav veaparanduskood, mis signaal-müra suhte parandamiseks lisab andmetele liiasust ja tagab sellega vastuvõtupoolel täpsema dekodeerimise. Liiasuse genereerimiseks kasutatakse tagasiside-nihkeregistreid. Iga m-bitine sümbol (m-bitine string) teisendatakse n-bitiseks sümboliks nii, et n > m ning teisendus on funktsioon k viimasest sümbolist, kus k on koodi piirpikkus. Konvolutsioonkoode kasutatakse sageli raadio- ja satelliitühenduste töökindluse tõstmiseks.

Konvolutsioonkoodi dekodeerimiseks vastuvõtupoolel kasutatakse Viterbi algoritmi