text documenttekst-dokument Dokument, mis sisaldab ainult teksti (ei sisalda graafikat, videot, heli jms). Tekst-dokumente saab luua tekstiredaktorite abil ja neis sisalduv tekst võib olla kas vormindamata lihttekst või nn. "rikas text" (rich text) .

Tekst-dokumentide hulka kuuluvad ka veebidokumendid (HTML-dokumendid, XML-dokumendid jne), sest ka need sisaldavad ainult tähemärke ja neid saab samuti kirjutada lihtsate tekstiredaktoritega