inter-frame compressionkaadritevaheline tihendus Digivideo andmetihendusmeetod, mis vähendab videofaili mahtu sel teel, et salvestatakse ainult järjestikuste kaadrite vahelised pildierinevused

Vt. ka intra-frame compression