1080i (1080 interlaced)1080-ülerealaotus Üks kahest ATSC DTV standardiga kehtestatud HDTV vormingust, mis vastab 1080 pikslile vertikaalsihis ja 1920 pikslile horisontaalsihis.

Kuigi vahel väidetakse, et 1080i tagab parema pildi kui teine HDTV standard 720p, ei ole see tõsi. Kuigi 1080i joonte arv on suurem, on sellele omased ka ülerealaotuse puudused, nii et näit. liikumist annab paremini edasi hoopis 720p

Vt. ka 1080p