subcarrieralamkandesagedus Analoog- või digitaalsignaaliga moduleeritud raadiosagedus, millega on omakorda moduleeritud põhikandesagedus (alamkandesagedus ja põhikandesagedus multipleksitakse).

Näit. FM-raadiosaatjates toimub stereoheli edastamine nii, et vasakust kanalist lahutatakse parem kanal (L-R) ning saadud signaaliga amplituudmoduleeritakse 38 kHz raadiosagedust, millega ühendatakse monosignaal (L+R) ja lisatakse 19 kHz sagedusega piloot-toon (viimane on vajalik vasaku ja parema kanali eraldamiseks teineteisest vastuvõtja stereodetektoris). Selliselt moduleeritud signaaliga moduleeritakse omakorda antud raadiojaamale eraldatud kandesagedust (sagedusmodulatsioon). Vastuvõtjas toimub demoduleerimine ning saadakse L+R ja L-R signaalid. Kui kasutada ära ainult L+R signaal, saame monoheli. Kui on tegu stereovastuvõtjaga, siis nende kahe signaalide liitmisel saame (L+R)+(L-R)=2L ehk vasaku kanali heli ning lahutamisel (L+R)-(L-R)=2R ehk parema kanali heli. Niisiis annab selline modulatsioonimeetod võimaluse kuulata üht ja sama programmi nii mono- kui stereovastuvõtjaga. FM-raadiovastuvõtjad kasutavad veel 57 kHz alamkandesagedust raadiojaama nime ning liiklusinfo, ilmateadete jne. kuvamiseks (vt. RDS). Sellel sagedusel edastatakse ka erakorralist informatsiooni, mille puhul raadio läheb üle vastuvõtusle isegi siis, kui parajasti töötab CD-mängija.

Televisioonis edastatakse põhikandesagedusel mustvalget pilti ja alamkandesagedusi kasutatakse heli- ja värvisignaalide edastamiseks