DV (Digital Video)digivideo 1996.a. kasutusele võetud videovorming, kus video salvestatakse magnetlindile digitaalsel kujul kaadrisisese andmetihendusega. Digivideo kassette on kaht tüüpi - DV ja MiniDV ning video salvestamisel kasutatakse DCT meetodit kiirusega 25 Mbit/s. Analoogvideoga võrreldes on digivideo pildikvaliteet üldiselt palju kõrgem. Siiski tuleb märkida, et värviülekande osas annab Betacam SP paremaid tulemusi, sest DV vormingu puhul kasutatakse PAL-süsteemis videosignaali diskreetimist vahekorras 4:2:0 ja NTSC-süsteemis 4:1:1 (R:G:B)