RTF (Rich Text Format)rikastekst Tekst-dokumendi vorming, mida Microsoft on arendanud juba alates 1987.a. eesmärgiga kehtestada see platvormist sõltumatu vorminguna. RTF-vormingus tekste peaks saama vahetada enamiku tekstiredaktorite vahel. RTF-vormingus tekst erineb lihttekstist selle poolest, et siin saab kasutada näit. erinevaid fonte, määrata fontide suurusi, teksti värvi, rasvast ja kaldkirja ja erinevate raamjoontega tabeleid.

RTF on vaikevorminguks opsüsteemi Mac OS X tekstiredaktorile TextEdit ja Windows’i tekstiredaktorile WordPad