MAC (Message Authentication Code)sõnumi autentimiskood Tekstsõnumi (SMS sõnumi) sisu kontrollsumma, mis edastatakse koos sõnumiga ja mida kasutatatakse sõnumi tervikluse kontrolliks vastuvõtupoolel. Kontrollsumma arvutamise algoritm põhineb salajase võtmega DES või AES šifril. Sideseansi alguses genereeritakse salajane võti, mis on teada mõlemale poolele, seejärel arvutab sõnumi saatja salajase võtme abil välja sõnumi autentimiskoodi ning edastab sõnumi koos autentimiskoodiga. Sõnumi saaja arvutab sama salajase võtme abil vastuvõetud sõnumi jaoks uuesti sõnumi autentimiskoodi ja võrdleb seda koos sõnumiga saabunud autentimiskoodiga. Kui need langevad kokku, loetakse sõnum terviklikuks, st et seda ei ole keegi vahepeal näppinud.

Sõnumi autentimiskood sarnaneb digiallkirjale, kuid privaatvõtme asemel kasutatakse salajast võtit.

Mobiiltelefonivõrkudes on sõnumi autentimine väga oluline, sest andmed edastatakse raadiolainete abil, mida on suhteliselt kerge pealt kuulata