10Base2Üks Etherneti (IEEE 802.3) väiksema läbimõõduga 50-oomise lainetakistusega koaksiaalkaablit (RG-58 A/U) kasutav variant (IEEE 802.3a). See kaabel on painduvam ja odavam kui 10Base5 standardi koaksiaalkaabel ning seda on lihtsam paigaldada. Standard lubab ühenduste pikkuseks kuni 185 m. 10Base2 süsteemi kaablite ühendamiseks kasutatakse BNC konnektoreid (bajonettühendusi) ning iga arvuti võrgukaardi taga peab olema kolmik (T-konnnektor) arvuti ühendamiseks naaberarvutitega. Kui kaabel antud arvutist enam edasi ei lähe, siis tuleb kolmiku vabaksjäänud otsa ühendada 50-oomine koormustakisti, et vältida signaali väljakiirgumist kolmiku lahtisest otsast ja selle tagasipeegeldumist sissetulevasse kaablisse.

10Base2 süsteemi andmekiirus on 10 Mbit/s ning selles kasutatakse põhiribaedastust.