overclockingülekiirendamine, taktsageduse tõstmine Mingi arvutikomponendi töölepanek suurema taktsagedusega kui valmistajatehase poolt ette nähtud. Taktsageduse tõstmisega tegelevad arvutientusiastid erinevatel põhjustel, kuid kõige levinum on soov tõsta riistvara jõudlust. Näiteks ostetakse odav arvuti ja taktsageduse tõstmisega tahetakse saavutada kallima arvuti jõudlust. Paraku on see riskantne tegevus, sest võib kergesti põhjustada arvuti ebastabiilsust ning halvemal juhul lõppeda mõne komponendi läbipõlemisega.

Taktsageduse tõstmisel tuleb tingimata silmas pidada, et mida kõrgemal sagedusel arvutikomponent töötab, seda rohkem tarbib see toitevõimsust ja seda paremat jahutust vajab. Seetõttu peab kõigepealt kindlaks tegema, kas arvuti toiteplokil on piisavalt varuvõimsust ning varustama ülekiirendamisele kuuluva komponendi efektiivsema jahutusega.

Taktsagedust tõstetakse enamasti protsessoritel, videokaartidel, emaplaadi kiibistikel või muutmäludel.

Ülekiirendamine osutub võimalikuks seetõttu, et kui tootja laseb välja näit. partii protsessoreid, siis märgib ta kõigi protsessorite taktsageduseks nii madala sageduse, et selle juures töötab stabiilselt ka antud partii kõige kehvem protsessor. Tegelikult võiks aga enamiku protsessoreid panna stabiilselt tööle märksa kõrgemal sagedusel, kui on tagatud piisav jahutus ja toiteplokk suudab anda piisavalt voolu. Nii võib näit. AMD Athlon XP 2500 hõlpsasti panna tööle sama taktsagedusega kui AMD Athlon XP 3200, kuigi XP 2500 on kordades odavam.

Küllalt levinud on praktika, et edasimüüjad tõstavad ise komponentide taktsagedust ja müüvad neid siis kallimalt. Kuna aga tootjafirmad peavad hoolitsema oma maine eest, siis kasutavad nad sellise praktika vastu võitlemiseks näit. protsessori lukustamist, mis teeb taktsageduse tõstmise võimatuks.

Taktsageduse tõstmisel on järgmised eelised:

  • Odavama hinnaga saab suurema jõudlusega arvuti
  • Mängud hakkavad kiiremini tööle
  • Kiiremaks muutuvad arvuti buutimine, failide ühest kohast teise liigutamine ning opsüsteemi ja rakenduste installeerimine
  • Näit. protsessori kiiruse väikese tõstmisega võib saavutada muutmälu kiiruse märksa suurema tõusu
Puudused:
  • Võimsam ventilaator tekitab rohkem müra
  • Taktsageduse tõstmine ei pruugi anda majanduslikku efekti, sest odava komponendi kiirendamine nõuab lisakulutusi jahutusele, testimisele jne. Pealegi võib see komponent üldse maha põleda
  • Sageli on pudelikaelaks hoopis kõvaketta kiirus ja protsessori kiirendamine ei tõsta arvuti jõudlust üldse
  • Enamik inimesi ei märka, kui videomängude kiirust on tõstetud näit. 10% võrra, aga videokaardi voolutarve ja kuumenemine suurenevad märgatavalt
  • Personaalarvutite puhul ei anna kiirendamine mingit märgatavat efekti, sest näit. tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammide töökiirust piirab eelkõige kasutaja enda näpuosavus, mitte arvuti jõudlus. Internetirakenduste töökiirus on aga piiratud internetiühenduse andmekiirusega.