array languagemassiivikeel Programmikeel, milles skalaaridega tehtavad operatsioonid on läbipaistvalt üldistatud vektoritele, maatriksitele ja kõrgemat järku massiividele. Tuntumad massiivikeeled on näit. Fortran 90 (ja Fortran’i hilisemad versioonid), Matlab, PDL (Perl Data Language),

Massiivikeeli nimetatakse ka vektorkeelteks või hulkmõõtmelisteks keelteks