tunneling protocoltunneldusprotokoll Võrguprotokoll, mis kapseldab ühe protokolli või seansi teise sisse, nii et välimine protokoll paistab sissekapseldatud protokollile andmelülikihina. Tunneldamine võimaldab üle võrgu transportida selliseid protokolle, mida antud võrk muidu ise ei toeta. Tunneldamist kasutatakse ka virtuaalsetes privaatvõrkudes

Datagrammipõhised tunneldusprotokollid:

Voopõhised tunneldusprotokollid: