DVB-S2Satelliitide kaudu edastatava digitelevisiooni ETSI standardi DVB-S uuem ehk teise põlvkonna spetsifikatsioon aastast 2003, mis olevat vanema DVB-S spetsifikatsiooniga võrreldes ca 30% efektiivsem. Erinevalt DVB-S spetsifikatsioonist toetab DVB-S2 mitte ainult MPEG-2, vaid ka MPEG-4 ja VC-1 vorminguid. DVB-S2 kasutab uuemaid kanalikodeerimise meetodeid (LDPC koode) ning 4 erinevat modulatsiooniskeemi: QPSK, 8PSK, 16APSK JA 32APSK. Interaktiivsete rakenduste puhul (näit. Internet) on võimalik kasutada adaptiivset kodeerimist ja modulatsiooni (ACM- Adaptive Coding and Modulation), nii et ülekande parameetrid optimeeritakse iga lõppkasutaja jaoks sõltuvalt ülekandetingimustest. DVB-S2 on tahapoole ühilduv, nii et üleminekuperioodil saab kasutada ka olemasolevaid DVB-S teleribokse