Joomla!Avatud lähtekoodiga tasuta sisuhaldussüsteem veebi ja intranettide tarvis aastast 2005. Joomla! funktsioonide hulka kuuluvad lehekülje puhverdamine töökiiruse tõstmiseks, RSS-toide, lehekülgede prindiversioonid, kiiruudised, veebilogid, küsitlused, veebisaidisisene otsing ja rahvusvaheline keeltevalik. Joomla! käib GPL litsentsi alla ja kujutab endast Mambo haru.

Joomla! on kirjutatud PHP programmikeeles ja kasutab MySQL andmebaasi.

Sõna joomla tähendab suahiili keeles "kõik koos", "korraga"