mutex (mutual exclusion)vastatikune välistamine Vastastikuse välistamise algoritme kasutatakse kaasprogrammeerimises, et vältida samaaegset pöördust samaaegset kasutust mittelubavate ühiskasutusega andmete poole kriitilisteks sektsioonideks nimetatavate koodilõikude poolt. Sellised andmed on näit. loendurid, rivid, peeneteralised lipud jm andmed, mida kasutatakse katkestust teenindava koodi ja muul ajal töötava koodi vahelises sides. Probleem on terav, sest tegum või lõim võib igal hetkel pakkuda teisele tegumile või lõimele võimalust muuta esimese tegumi või lõime ühiskasutusega andmeid ning see võib põhjustada andmelaostust. Sellepärast peab kriitilisi sektsioone täitma kaitstult.

Ühe protsessoriga arvutites kasutatakse vastastikuse välistamise algoritmidena näit. Dekkeri algoritmi ja Petersoni algoritmi. Arvutites, kus ühist mälu kasutab mitu protsessorit, kasutatakse jagamatut testi-säti lippu tihedas silmuses, et panna protsess ootele kuni teine protsessor lipu ära nullib. Seda nimetatakse pöördlukuks või toimeka ootamise režiimiks