R6Peamiselt kaabeltelevisioonivõrkudes majadevaheliseks ja majasiseseks kaabelduseks kasutatav koaksiaalkaabel südamiku diameetriga 1 mm ja lainetakistusega 75 oomi. Leiab kasutust ka professionaalses videoaparatuuris põhiribasignaali või SDI-signaali kandjana.

Sõltuvalt kasutusalast esineb R6 kaableid mitmes erinevas teostuses. Installatsioonikaablite südamik valmistatakse ühekiulisena kas vasest või vasetatud terastraadist, kuid seadmete ühendusjuhtmete südamikud tehakse mitmekiulised. Mida kõrgemaid nõudmisi esitatakse kaabli häirekindlusele ja sagedusriba laiusele, seda rohkem pööratakse tähelepanu varje konstruktsioonile ja dielektriku kvaliteedile.

R6 kaablite ühendamiseks kasutatakse kaabel-TV võrkudes F-konnektoreid, professionaalses videoaparatuuris BNC konnektoreid ning laiatarbe audio- ja videokaablite puhul RCA konnektoreid.

R6 vene analoog on PK-75