companding (1)kompressimine, kokkusurumine Analoogsüsteemides meetod helitaasestuse kvaliteedi parendamiseks signaali dünaamilise diapasooni muutmise teel. Väljuva signaali puhul toimub nõrkade signaalide amplituudi suurendamine ja tugevate signaalide amplituudi vähendamine. Vastuvõtupoolel taastatakse signaali esialgne kuju. Seda võtet kasutatakse näit. dbx ja Dolby B müravähendusmeetodite juures, AM, FM ja SSB raadiosaadete ning kõne ja muusika võimendamisel akustilise tagasiside vähendamiseks.

Termin "companding" on tuletatud sõnadest "compression" (kokkusurumine) ja "expanding" (väljavenitamine, paisutamine)